GA ES
Iscripción Master de Leite

MÁSTER PROPIO

EN PRODUCIÓN DE LEITE

MÁSTER PROPIO EN PRODUCIÓN DE LEITE

 

Campus Terra

Campus de Lugo
Escola Politécnica Superior de Enxeñería, USC Campus de Lugo


Campus de Lugo
Facultade de Veterinaria, USC Campus de Lugo


gayoso
Granxa Docente Gaioso Castro. Deputación Provincial de Lugo


Ligal
Laboratorio Interprofesional Galego de Analisise do Leite (LIGAL)


 

CARGA LECTIVA

O Máster en Produción de Leite impártese en formato presencial articulado en 60 créditos ECTS :

35 créditos ECTS de clases presenciais (10 horas por crédito)
12,5 créditos de prácticas en empresas (25 horas por crédito)
12,5 créditos de traballo fin de máster (125 horas de traballo persoal)

 

DURACIÓN DO CURSO

Clases presenciais: De setembro a Xuño
Prácticas en empresas: De outubro do ano de inicio ata non mais tarde do 30 de decembro do seguinte curso
Traballo fin de máster, con posibilidade de tres convocatorias: Xullo , novembro  e febreiro

Acceso ó calendario do vindeiro curso 2024/25

 

TITULACIÓN

Tras superar satisfactoriamente o máster o alumno obterá o titulo expedido pola Universidade de Santiago de Compostela de Máster Propio en Produción de Leite, para o cal deberá cumprir o seguinte:

Asistir a máis do 75% das actividades programadas
Superar as probas propostas en cada unha das materias
Realizar e superar con aptitude un traballo fin de máster

 

MÓDULOS FORMATIVOS

Ofertamos a posibilidade de cursar dous módulos formativos de forma independente (sin necesidade de cursar a totalidade do máster), como cursos de formación continua:

* Curso de Formación Específica de Alimentación na Produción de Leite (3 prazas). Código: MP0206-FD0216

* Curso de Formación Específica de Economía da explotación de leite (3 prazas). Código: MP0206-FD0217

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DO SECTOR

O Máster contempla a realización de 12,5 créditos (312,5 horas) de práticas en empresas do sector. Algunhas das empresas nas que os nosos alumnos teñen realizado prácticas son as seguintes: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G; Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL); Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (LIGAL); CLUN / Os Irmandiños S.C.G.; SERAGRO S.C.G.; SERVEPO (Servicios Veterinarios de A Pontenova); OVIGANIC IBERICA SL.; AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias); Agrotec Entrecanales; AIRA sociedade cooperativa galega. As datas de realización fixaranse de acordo coa empresa, podendo comezar a partir do mes de octubro do curso de inicio,  e finalizando non máis tarde do 30 de decembro  do curso seguinte.

Os alumnos con experiencia laboral acreditada no sector da produción de leite, poderan solicitar o recoñecemento da súa experiencia laboral en substitución das Prácticas Tuteladas en Empresas.


Botón inscribirse

PATROCINADORES
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CAMPUS DE LUGO
Rúa Benigno Ledo s/n · 27002 · Lugo · Universidad de Santiago de Compostela

Aviso Legal · Política de Cookies · Protección de Datos

Prodesin.com