GA ES
Iscripción Master de Leite

MÁSTER PROPIO

EN PRODUCIÓN DE LEITE

MÁSTER PROPIO EN PRODUCIÓN DE LEITE (USC)

 

Campus Terra

Campus de Lugo
Escola Politécnica Superior de Enxeñería, USC Campus de Lugo


Campus de Lugo
Facultade de Veterinaria, USC Campus de Lugo


gayoso
Granxa Docente Gaioso Castro. Deputación Provincial de Lugo


Ligal
Laboratorio Interprofesional Galego de Analisise do Leite (LIGAL)


 

CARGA LECTIVA

O Máster en Produción de Leite impártese en formato presencial articulado en 60 créditos ECTS :

35 créditos ECTS de clases presenciais (10 horas por crédito)
12,5 créditos de prácticas en empresas (25 horas por crédito)
12,5 créditos de traballo fin de máster (125 horas de traballo persoal)

DURACIÓN DO CURSO

Clases presenciais de setembro de 2022 a Xuño de 2023
Prácticas en empresas de outubro de 2022 ata non mais tarde do 30 de xaneiro de 2024
Viaxes de prácticas: Xaneiro -Xuño 2023
Traballo fin de máster, con posibilidade de tres convocatorias: Xullo 2023, novembro 2023 e febreiro de 2024

TITULACIÓN

Tras superar satisfactoriamente o máster o alumno obterá o titulo expedido pola Universidade de Santiago de Compostela de Máster Propio en Produción de Leite, para o cal deberá cumprir o seguinte:

Asistir a máis do 75% das actividades programadas
Superar os exames de cada unha das materias
Superar un exame final global
Realizar e superar con aptitude un traballo fin de máster

MÓDULOS FORMATIVOS 2022/23

Ofertamos a posibilidade de cursar dous módulos formativos de forma independente (sin necesidade de cursar a totalidade do máster), como cursos de formación continua:

* Curso Básico de Alimentación na Produción de Leite (3 prazas). Código: FCA4011 / 722

* Curso Básico de Economía da explotación de leite (3 prazas). Código: FCA4021 / 723

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DO SECTOR

O Máster contempla a realización de 12,5 créditos (312,5 horas) de práticas obrigatorias en empresas do sector: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G; Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL); Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (LIGAL); CLUN / Os Irmandiños S.C.G.; SERAGRO S.C.G.; SERVEPO (Servicios Veterinarios de A Pontenova); OVIGANIC IBERICA SL.; AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias); Agrotec Entrecanales; datas de realización fixaranse de acordo coa a empresa, podendo comezar a partir do 13 de octubro de 2022 e finalizando non máis tarde do 30 de xaneiro de 2023. AIRA sociedade cooperativa galega. As datas de realización fixaranse do acordo coa empresa, podendo comezar a partir do 13 de octubro do 2023 e rematando non máis tarde do 30 de xaneiro de 2023.


Botón inscribirse

PATROCINADORES
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CAMPUS DE LUGO
Rúa Benigno Ledo s/n · 27002 · Lugo · Universidad de Santiago de Compostela

Aviso Legal · Política de Cookies · Protección de Datos

Prodesin.com